011 244-59-66

Probna dozvola

Probna vozačka dozvola se izdaje licu koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilom “B” категорије.

Probna dozvola traje:

1) dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,
2) do navršene 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Ograničenja sa probnom dozvolom:

· Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 06:00h

Brzna kretanja:

na autoputu 110 km/h

na motoputu 90 km/h

na ostalim putevima 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

· Ne sme za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku

– Ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW osim ako je pod nadzorom člana porodice

koji ima vozačku dozvolu “B” kategorije najmnje 5 godina.

– Vozač sa probnom vozačkom dozvolom može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

· Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom “P”   koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane.