Praktična obuka

Praktična obuka  se sastoji od 40 časova. U toku jednog dana kandidat može voziti dva časa. Početna praktična obuka se obavlja na poligonu.