011 244-59-66

Praktična obuka

Praktična obuka  se sastoji od 40 časova.

U toku jednog dana kandidat može voziti dva časa.

Početna praktična obuka se obavlja na poligonu.