011 244-59-66

Lekarsko uverenje

Lekarsko uverenje je uslov za početak praktične obuke vozača. Sa uputom iz auto škole  ostvarujete popust na lekarsko uverenje.

VAŽNOST LEKARSKOG UVERENJA je 1 godina za otpočinjanje i završetak obuke od dana izdavanja, dok za dobijanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci. Ukoliko kandidat u tom roku ne završi obuku i ne izvadi vozačku dozvolu iz bilo kojih razloga, obavezan je da izvadi novo lekarsko uverenje o svom trošku.

LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČA B KATEGORIJE SADRŽI 4 PREGLEDA:

  1. oftamolog
  2. neuropsihijatar
  3. psiholog
  4. medicina rada – pregled i zaključak

LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE PROFESIONALCE  SADRŽI PREGLEDE:

  1. laboratorijske analize krvi
  2. oftamolog i url
  3. neuropsihijatar
  4. psiholog
  5. EKG
  6. medicina rada – pregled i zaključak

Obavezno sa sobom ponesite ličnu kartu ili pasoš, zdravstvena knjižica nije potrebna.