011 244-59-66

Kategorije

A1 Kategorija

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

POSTUPAK ZA STICANJE VOZAČKE DOZVOLE „A1“ KATEGORIJE 

USLOVI ZA UPIS: 
– 15 godina života
– Lična karta
– Uplata za teorisjku nastavu 12.000,00
– Potpisan ugovor

TEORIJSKA NASTAVA: 
– 40 časova, 3 časa dnevno, 14 dana

TEORIJSKI ISPIT: 
– Prijava ispita na osnovu potvrde o odslušanoj teorijskoj nastavi
– Uplata školi 3.600,00
– Uplata MUP-u 792,00

OBUKA VOŽNJE: 
– Potvrda o položenom teorijskom ispitu
– Lekarsko uverenje za „A1“ kategoriju (podiže se na osnovu uputa Škole sa popustom)
– Uplata 20 časova 18.000,00
– 20 časova vožnje na motociklu Yamaha 125cm3

ISPIT IZ VOŽNJE: 
– 16 godina života
– Prijava ispita
– Potvrda o završenoj obuci vožnje
– Potvrda o položenom teorijskom ispitu, ne starija od 12 meseci
– Potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći ( od 6.000,00 do 8.500,00 u zavisnosti od ustanove)
– Uplata školi 3.600,00
– Uplata MUP-u 985,00

VOZAČKA DOZVOLA: 
– Potvrda o položenom vozačkom ispitu
– Potvrda o položenoj prvoj pomoći
– Lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci

– Uplata takse MUP-u


Kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 m/č , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu PSP, AM ili A kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku od 20 m/č. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

POSTUPAK ZA STICANJE VOZAČKE DOZVOLE „B“ KATEGORIJE 

 

 

USLOVI ZA UPIS: 

– 16 godina života 

– Lična karta 

– Uplata za teorijsku nastavu 12.000,00 

 Potpisan ugovor

 

TEORIJSKA NASTAVA: 

– 40 časova, 3 časa dnevno, 14 dana

 

TEORIJSKI ISPIT: 

– Prijava ispita na osnovu potvrde o odslušanoj teorijskoj nastavi 

– Uplata školi 3.600,00 

– Uplata MUP-u 792,00

 

OBUKA VOŽNJE: 

 

– Potvrda o položenom teorijskom ispitu 

– Lekarsko uverenje (podiže se na osnovu uputa Škole sa popustom) 

– Uplata prvih 10 časova 10.000,00 

– 40 časova vožnje na vozilu Punto-dizel 

– Do kraja obuke uplata svih 40 časova vožnje (ukupno 4 rate)

 

ISPIT IZ VOŽNJE: 

– 17 godina života 

– Prijava ispita 

– Potvrda o završenoj obuci vožnje 

– Potvrda o položenom teorijskom ispitu, ne starija od 12 meseci 

– Potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći ( od 6.000,00 do 8.500,00 u zavisnosti od ustanove)

– Uplata školi 3.600,00 

– Uplata MUP-u 985,00

 

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA: 

 

– Potvrda o položenom vozačkom ispitu 

– Potvrda o položenoj prvoj pomoći 

– Lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci 

– Uplata takse MUP-u


C Kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 10 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

 
POSTUPAK ZA STICANJE VOZAČKE DOZVOLE „C“ KATEGORIJE 

USLOVI ZA UPIS: 
– 20 godina života
– Posedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije
– Lična karta
– Uplata za teorijsku nastavu 3.000,00
– Potpisan ugovor
TEORIJSKA NASTAVA: 
– 7 časova nastave u toku 3 dana
TEORIJSKI ISPIT:
– Prijava ispita na osnovu potvrde o odslušanoj teorijskoj nastavi
– Uplata školi 4.500,00
– Uplata MUP-u 1.056,00
OBUKA VOŽNjE: 
– Potvrda o položenom teorijskom ispitu
– Lekarsko uverenje „C“ kategorije (podiže se na osnovu uputa Škole sa popustom)
– Uplata 15 časova 22.500,00
– 15 časova vožnje na teretnom vozilu TURBO ZETA
ISPIT IZ VOŽNjE: 
– 21 godina života
– Prijava ispita
– Potvrda o završenoj obuci vožnje
– Potvrda o položenom teorijskom ispitu, ne starija od 12 meseci
– Uplata školi 4.500,00
– Uplata MUP-u 985,00
VOZAČKA DOZVOLA „C“KATEGORIJE:
– Potvrda o položenom vozačkom ispitu
– Lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci
– Uplata takse MUP-u
VANREDNI UČENICI OBRAZOVNOG PROFILA VOZAČ MOTORNOG VOZILA VOZAČKU DOZVOLU „C“ KATEGORIJE MOGU STEĆI SA NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA.